รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สำนักงาน
สำนักงานขนส่งทางบกจังหวัดอุบลราชธานี

101 20 ถ.วงแหวนรอบเมือง ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 18 กันยายน 2566

สถานที่ราชการ
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

78 1 ถ.มิตรภาพ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41330

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 15 กันยายน 2566

สถานที่ราชการ
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม

140/1 หมู่ 3 ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2566

วันที่ลงทะเบียน: 15 กันยายน 2566

อบต.
นาห่อม

บ้านนาห่อม หมู่ 11 นาห่อม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 08 กันยายน 2566

สถานที่ราชการ
กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ

504/54 กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพ กรมแพทย์ทหารเรือ ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน บุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2551

วันที่ลงทะเบียน: 28 สิงหาคม 2566

ทั่วไป
สดย.บ้ายไสโป๊ะ

354/7 ม.3 ม.3 เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ 81130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 17 สิงหาคม 2566

อื่นๆ (หมู่บ้าน)
ศิริชัย

177 ศิริชัยแมนชั่น ถ.กรุงเทพ-นนท์ 12 แยก 14 บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 16 สิงหาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์

271/8 1 สทิงหมัอ สิงหนคร สงขลา 90280

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 15 สิงหาคม 2566

โรงเรียน
โคกโพธิ์ไชยศึกษา

67 8 บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 40160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 08 สิงหาคม 2566

สำนักงาน
บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต

18/252-254​ ถ.ปทุมธานี-กรุงเทพฯ บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 24 กรกฎาคม 2566

มหาวิทยาลัย
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

160 4 ถ.กาญจนวนิช เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2566

วันที่ลงทะเบียน: 21 กรกฎาคม 2566

ทั่วไป
ทรัพย์มณีพรอะไหล่ยนต์

46/10 หมู่ 5 ถ.พระประโทน-บ้านแพ้ว ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม 73110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 2550

วันที่ลงทะเบียน: 18 กรกฎาคม 2566