จับบุหรี่เถื่อนจริงจัง เรื่องดีดีที่ขอให้ทำต่อเนื่อง

ข่าว/กิจกรรม 14 พ.ค. 67 | เข้าชม: 154
ระยะนี้มีข่าวการจับบุหรี่เถื่อนต่อเนื่อง และมีการจับรายใหญ่ ๆ มูลค่ารายละหลายร้อยล้านบาท นับเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับประเทศชาติ
 
 
การควบคุมบุหรี่เถื่อนหนีภาษี เป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมยาสูบที่สำคัญที่สุด ส่งผลดีทั้งต่อรายได้ของรัฐและดีต่อสุขภาพ เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องจัดการให้ดี ควบคู่กับระบบภาษียาสูบที่ดี บุหรี่เถื่อนที่มีมากกว่า 20% ของบุหรี่ที่ขายถูกกฎหมาย นอกจากทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากภาษีบุหรี่ปีละมากกว่า 2 หมื่นล้านบาท ตามที่ฝ่ายต่าง ๆ ประเมินไว้แล้ว ยังส่งผลเสียหายอีกมากมาย
 
ด้านสุขภาพ บุหรี่เถื่อนราคาถูกทำให้คนสูบบุหรี่สูบหนักขึ้น ไม่มีแรงจูงใจในการเลิกสูบ บุหรี่เถื่อนส่วนใหญ่ไม่มีคำเตือนเป็นรูปภาพอย่างที่บุหรี่ถูกกฎหมายมี และยังมีซองที่สีสันสดใสเป็นสื่อโฆษณา นักสูบหน้าใหม่ก็เกิดมากขึ้น จากการเข้าถึงบุหรี่เถื่อนราคาถูก
สรุปรวมแล้ว บุหรี่เถื่อนทำให้ความพยายามที่จะลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ยากที่จะเป็นไปได้
.
บุหรี่เถื่อนยังทำให้รัฐบาล ไม่สามารถขึ้นภาษีเพื่อเพิ่มรายได้ มีหลายประเทศจับได้ว่า บริษัทบุหรี่ข้ามชาติอยู่เบื้องหลังการสนับสนุนให้มีบุหรี่เถื่อน เพื่อเป็นข้ออ้างคัดค้านการขึ้นภาษี
บุหรี่เถื่อนยังกระทบถึงยอดขายของการยาสูบไทย เพราะบุหรี่เถื่อนล้วนแต่เป็นบุหรี่ต่างประเทศ
เมื่อยอดขายการยาสูบไทยลดลง ก็ส่งผลถึงชาวไร่ยาสูบ ที่จะได้รับโควต้าปลูกใบยาลดลง ชาวไร่ยาสูบก็เดือดร้อน
บุหรี่เถื่อนที่มีมากมายยังกระทบรายได้ของร้านค้าปลีกที่ขายบุหรี่ถูกกฎหมาย
.
ฝ่ายสุขภาพ องค์การอนามัยโลก เรียกร้องให้รัฐบาลไทย ให้ความสำคัญกับการควบคุมบุหรี่เถื่อนมาโดยตลอด
เราพยายามเสนอให้กระทรวงการคลัง “ยกเครื่องการควบคุมบุหรี่เถื่อนทั้งระบบ” ด้วยการลงสัตยาบันใน “พิธีสารเพื่อขจัดการค้ายาสูบผิดกฎหมาย” ของอนุสัญญาควบคุมยาสูบองค์การอนามัยโลก แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจจากกระทรวงการคลังและรัฐบาล
.
จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก ที่มีการจับบุหรี่เถื่อนกันในหลาย ๆ จังหวัด
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การปราบปรามบุหรี่เถื่อนจะไม่ใช่ทำกันแบบไฟไหม้ฟาง
และฝากรัฐบาลให้ลงสัตยาบันในพิธีสาร เพื่อขจัดการค้ายาสูบที่ผิดกฎหมาย ยกเครื่องระบบการควบคุมบุหรี่เถื่อน ที่จะทำให้รัฐมีรายได้จากภาษีบุหรี่เพิ่มขึ้น และคนไทยสุขภาพดีขึ้นจากการสูบบุหรี่น้อยลง
.
ศ.นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ
26 เมษายน 2567
.
อ้างอิง :
.