รับมือ “สึนามิบุหรี่ไฟฟ้า” ถล่มโรงเรียนทั่วประเทศ

ข่าว/กิจกรรม 18 ส.ค. 66 | เข้าชม: 650

รับมือ “สึนามิบุหรี่ไฟฟ้า” ถล่มโรงเรียนทั่วประเทศ

        ผมและทีมงานได้มีโอกาสร่วมระดมสมองพัฒนา ภูเก็ตโมเดล เพื่อรับมือ ”สึนามิบุหรี่ไฟฟ้า”  ไม่ลืมที่ภูเก็ตเคยรวมพลังรับมือสึนามิมาแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2547
        ประจวบกับชาวจังหวัดภูเก็ตโดยการนำของผู้ว่า ท่านณรงค์ วุ่นซิ้ว จัดเวทีทำบันทึกข้อตกลง “การขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต” ด้วยหลักการ “การศึกษา” เป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ เศรษฐกิจ สังคมที่สำคัญที่สุด
        ผมบอกที่ประชุมว่า “การระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า จะเป็นภัยคุกคามต่อแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต (Threat) อย่างแน่นอน”
        บุหรี่ไฟฟ้าระบาดเข้าสู่โรงเรียน  ลงไปถึงชั้นประถมศึกษาแล้ว
        ถ้าเราไม่ช่วยกันสกัดจริงจัง  เด็กนักเรียนจะเกิดการเสพติดนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า สารเสพติดตัวเดียวกันกับที่มีอยู่ในบุหรี่ธรรมดา
        ในอังกฤษและอเมริกา ต่างปวดหัวกับการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าเข้าสู่โรงเรียน ทำให้เกิด Disruption (ความยุ่งเหยิง วุ่นวาย) ที่สำคัญที่สุดของโรงเรียนในขณะนี้ เป็นอุปสรรคต่อการเรียนของนักเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน สร้างปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครู ผู้ปกครองและชุมชน
       
       ผมใช้คำเปรียบเปรยการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าเข้าสู่โรงเรียนว่า “สึนามิบุหรี่ไฟฟ้า” เพราะมันมารวดเร็วอย่าง “พายุบุแคม”
       แม้จะเป็น “สึนามิ” ที่มาอย่างเงียบ ๆ แต่ตอนนี้ ครอบครัว ครู โรงเรียน ทั่วประเทศ สัมผัสและมองเห็นภัยในเด็กนักเรียน ในบ้าน ในโรงเรียนของตัวเองกันมากขึ้น ๆ
       สิ่งที่พ่อแม่ ครู โรงเรียน ชุมชน และประชาชนทั่วไปจะทำได้ในการปกป้องเด็ก ๆ จากการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้า มี 2 เรื่อง
       1. เร่งให้ความรู้พิษภัยของการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าในช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะในโรงเรียน ที่จะเข้าถึงเด็ก ๆ ทุกคนในโรงเรียนทั่วประเทศ
       2. พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และประชาชนทั่วไปในท้องที่ สามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียน แหล่งที่ขายบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งตามร้านและออนไลน์ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง เพื่อปราบปรามตามกฎหมายห้ามนำเข้า ห้ามขายที่มีอยู่
       สึนามิน้ำทะเล มาแล้วก็ผ่านไป แต่สึนามิบุหรี่ไฟฟ้า เด็กนักเรียนที่เสพติดแล้ว จะเสพติดไปหลายสิบปีหรือตลอดชีวิต
       
ศ.นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ
18 สิงหาคม 2566

 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230817173818760