แบบสำรวจกระบวนการสื่อสารออนไลน์ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ข่าว/กิจกรรม 14 ก.ค. 66 | เข้าชม: 352

แบบสำรวจกระบวนการสื่อสารออนไลน์ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
.
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ขอความอนุเคราะห์ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจกระบวนการสื่อสารออนไลน์ ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เพื่อนำผลที่ได้ มาปรับปรุง พัฒนากระบวนการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ให้เข้าถึงง่าย และตรงกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า
.
ร่วมตอบแบบสำรวจได้ที่ https://forms.gle/CYnNs584rDb26WPb9
ตั้งแต่ วันนี้ - เดือนสิงหาคม 2566