School Tour บ้านเด็กเล็กปลอดควันบุหรี่สัญจร

ข่าว/กิจกรรม 10 ก.ค. 66 | เข้าชม: 381

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (มสบ.) ดำเนินงานรุกเข้าโรงเรียนอนุบาลเร่งปกป้องเด็กเล็ก(Gen Alpha) จากการได้รับควันบุหรี่ มือสอง มือสาม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกระแสรณรงค์ให้เด็กได้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดจากควันบุหรี่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายสถานศึกษา โรงเรียนระดับอนุบาลประถมศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 15 แห่ง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านกิจกรรม School Tour บ้านเด็กเล็กปลอดควันบุหรี่สัญจร ในระหว่างวันที่ 10 – 20 กรกฎาคม 2566

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า การปกป้องเด็กเล็กจากการได้รับควันบุหรี่จากบุคคลใกล้ชิดโดยรณรงค์ให้บ้านปลอดบุหรี่ เป็นเรื่องที่มูลนิธิณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ให้สำคัญ ทั้งนี้จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ.2564 พบว่า มีประชากรกว่า 6.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23.7 มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ภายในบ้าน และส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 76.7 งานวิจัยระบุชัดว่า แม้การสูบบุหรี่ 1 มวน จะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที แต่สารพิษจากควันบุหรี่จะยังคงตกค้างอบอวลอยู่ในบ้าน ได้นานกว่า 6 เดือน ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย โดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงมีครรภ์ การไม่สูบบุหรี่ภายในบ้าน จะเกิดผลดี 4 ข้อ คือ 1) ตัวของผู้สูบก็จะสูบบุหรี่น้อยลง 2) คนในครอบครัวจะไม่ได้รับพิษภัยจากควันบุหรี่มือสอง 3) เด็กจะปลอดภัยจากควันบุหรี่มือสองที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ และ 4) ผู้ที่สูบบุหรี่มีแนวโน้มที่จะเลิกบุหรี่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ฉะนั้น บ้านที่ไม่มีคนสูบบุหรี่จะส่งผลให้เด็กเมื่อโตขึ้นมีแนวโน้มการติดบุหรี่น้อยกว่าบ้านที่มีคนสูบบุหรี่

ศ.นพ.ประกิต กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรม School Tour บ้านเด็กเล็กปลอดควันบุหรี่สัญจร จึงเป็นกิจกรรมที่จะสร้างความตระหนักถึงอันตรายของควันบุหรี่ที่มีต่อเด็กไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ให้เห็นถึงความสำคัญในการร่วมกันปกป้องเด็กเล็กจากควันบุหรี่ ซึ่งมูลนิธิรณรงค์ฯ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ชัยฤทธิ์  ศรีโรจน์ฤทธิ์  (ครูมู) ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมนิทานสำหรับเด็ก ในการร่วมออกแบบกิจกรรมสำหรับเด็กเล็ก เพื่อสนับสนุนให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้กับกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม (Interactive) สร้างองค์ความรู้ควบคู่ความสนุก ในเรื่องอันตรายของบุหรี่ และเป็นกระบอกเสียงจากเด็กส่งต่อไปถึงครอบครัว ชุมชน

รูปแบบของกิจกรรมประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน คือ

1. ขั้นตอนก่อนเริ่มกิจกรรม โรงเรียนที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมได้เตรียมความพร้อม ร่วมกันร้องเพลง “ค๊อกแค๊ก” ซึ่งเป็นเพลงรณรงค์ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ที่มีท่าทางประกอบ และเนื้อหาแสดงถึงผลกระทบของควันบุหรี่ต่อเด็ก หากมีผู้ใหญ่สูบบุหรี่ในบ้าน หรือควันบุหรี่ลอยเข้าไปในบ้าน มีสื่อรณรณรงค์แผ่นภาพระบายสี และหมวกกระดาษ หนูขี้เบื่อ มอบให้เด็ก ๆ ได้ระบายสีตกแต่งเป็นผลงานนำเสนอในวันงาน

2. กิจกรรม Show Day มีการแสดงละครเวที จากนิทานเรื่องหนูขี้เบื่อ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ปรีดา  ปัญญาจันทร์  เป็นผู้แต่งเรื่องและภาพ รวมถึงมีกิจกรรมเกมส์ต่อจิกซอร์ โลโก้ห้ามสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ให้เด็ก ๆ ได้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลที่ระลึกภายในงาน

3. และสุดท้ายหลังจบกิจกรรม โรงเรียนทั้ง 15 แห่ง ที่เข้าร่วมกิจกรรม School Tour บ้านเด็กเล็กปลอดควันบุหรี่สัญจร คุณครู เด็กและผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการสื่อสารประเด็น “บ้านปลอดบุหรี่” ผ่านการโพสต์คลิป ทั้งการเต้นประกอบเพลงค๊อกแค๊ก และการเชิญชวนให้ผู้ใหญ่ไม่สูบบุหรี่ในบ้าน ในแบบฉบับของตนเอง ลงในช่องทางแอปพลิเคชัน TikTok ของตนเอง พร้อมแท็กช่อง TikTok ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ @ashthailand official เพื่อเป็นการร่วมสร้างกระแสผ่านสื่อสังคมออนไลน์

การจัดกิจกรรม School Tour บ้านเด็กเล็กปลอดควันบุหรี่สัญจรในครั้งนี้ มูลนิธิรณรงค์ฯ ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่ง จากผู้บริหารสถานศึกษา ที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนเด็ก ๆ เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงอำนวยความสะดวกทั้งสถานที่และอุปกรณ์ ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการปกป้องเด็กเล็ก (Gen Alpha) จากการได้รับควันบุหรี่ สร้างค่านิยมทางสังคมที่ผู้ใหญ่ไม่สูบบุหรี่ในบ้าน นำไปสู่การเกิดเจตคติที่ไม่ดีต่อการสูบบุหรี่ของเด็กในอนาคต

 

โดย School Tour บ้านเด็กเล็กปลอดควันบุหรี่สัญจร เริ่มสัญจรพบกับน้องๆ หนูๆ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย   เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นที่แรก