31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก

ข่าว/กิจกรรม 31 พ.ค. 66 | เข้าชม: 1,876
31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
และภาคีเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบ จึงกำหนดคำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566
คือ “บุหรี่ไฟฟ้า มีสารพิษ เสพติด อันตราย”
 
.
.