ร้านค้าลักลอบจำหน่าย #บุหรี่ไฟฟ้า"

ข่าว/กิจกรรม 18 พ.ค. 66 | เข้าชม: 1,586
"#เกษตรสมบูรณ์ ไม่พบ ร้านค้าลักลอบจำหน่าย #บุหรี่ไฟฟ้า"
 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ที่่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ ออกสำรวจร้านค้า สถานประกอบการในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ ทั้งหมดจำนวน 33 ร้าน
ตรวจพบว่า มีร้านค้า ที่มีการจำหน่ายบุหรี่มวน มีจำนวน 11 ร้าน จำหน่ายยาเส้น 6 ร้าน และไม่พบร้านค้าจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่
พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้าปลีก เรื่องแนวปฏิบัติตามกฎหมาย และคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับทราบ
.
เรื่องและภาพ โดย คุณบัวทอง สถาน