“คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า”

ข่าว/กิจกรรม 17 มี.ค. 66 | เข้าชม: 1,595

วันนี้ (16 มีนาคม 2566) มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสัมมนาเรื่อง #คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า เป็นการพัฒนาศักยภาพของทีมแกนนำในการคิดกิจกรรมสร้างกระแสการรณรงค์เรื่องอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า โดยมี #เครือข่ายสื่อมวลชน #เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ #อปท.ปลอดบุหรี่ #ศพด.และชมรม #GenZ Gen strong #สสจ. ใน 14 จังหวัดภาคใต้ กว่า 150 คน และจะได้ร่วมกันระดมความคิดในการขับเคลื่อนงานคนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

โดยมีวิทยากรที่นำเสนอข้อมูลความจริงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ในประเด็นต่าง ๆ อาทิเปิดเผยข้อเท็จจริงเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า โดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ รู้กลยุทธ์ของเครือข่ายสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้า โดย รศ.ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี และสถานการณ์การใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย โดย ผศ.ดร.ศรัณญา เบญจกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้า โดย นายจิระวัฒน์ อยู่สะบาย รองผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ศ.นพ.ประกิต กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนาเรื่อง “คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” วันนี้ มีตัวแทนภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบจากทุกภาคส่วนในภาคใต้เข้าร่วม ดังนั้น ขอเชิญชวนทุกท่านให้ร่วมกันสื่อสารให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในอันตรายของการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้า และแสดงเจตจำนงในการร่วมกันปกป้องเด็ก เยาวชน และคุ้มครองสุขภาพของคนใต้ให้ปลอดพ้นจากการเสพติดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า #เสพติดบุหรี่ไฟฟ้า #คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

ติดตามข้อมูลได้ที่   https://www.facebook.com/ashthailand