กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม #บุหรี่ไฟฟ้า มีอะไรบ้างมาดูกัน

ข่าว/กิจกรรม 7 ก.พ. 66 | เข้าชม: 2,728
1️⃣ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้บารากู่ และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2557
.
2️⃣ คําสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับที่ 9/2558
.
3️⃣ พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560
.
4️⃣ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560