#เป้าหมายของบุหรี่ไฟฟ้า คือ #เด็กและเยาวชน

ข่าว/กิจกรรม 3 พ.ย. 65 | เข้าชม: 1,086
#บุหรี่ไฟฟ้า ถูกออกแบบรูปลักษณ์ใหม่เพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับการเสพติด #นิโคติน
นิโคตินจะเข้าสู่สมองของผู้เสพภายในเวลา 10 วินาที
นิโคตินเป็นสารเสพติดทำลายพัฒนาการของสมองเด็ก
เด็กที่ติดนิโคตินจากบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า 7 ใน 10 คนจะเลิกไม่ได้ไปตลอดชีวิต
ผู้ปกครองควรศึกษา รู้ให้เท่าทันอันตรายบุหรี่ไฟฟ้า และพูดคุยกับลูก ก่อนที่อะไรจะสายเกินไป...
 

 

บุหรี่ไฟฟ้าถูกออกแบบรูปลักษณ์ใหม่เพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับการเสพติดนิโคติน
นิโคตินจะเข้าสู่สมองของผู้เสพภายในเวลา 10 วินาที
นิโคตินเป็นสารเสพติดทำลายพัฒนาการของสมองเด็ก
เด็กที่ติดนิโคตินจากบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า 7 ใน 10 คนจะเลิกไม่ได้ไปตลอดชีวิต
ผู้ปกครองควรศึกษา รู้ให้เท่าทันอันตรายบุหรี่ไฟฟ้า และพูดคุยกับลูก ก่อนที่อะไรจะสายเกินไป......

ขอบคุณภาพจาก Massachusetts Tobacco Cessation and Prevention Program