โครงการรณรงค์ต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

ข่าว/กิจกรรม 1 มิ.ย. 65 | เข้าชม: 1,548

โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมหน้าเสาธง ให้ความรู้และ ประกาศคำขวัญวันรณรงค์งดสูบบุหรี่ประจำปี 2565 และจัดโครงการรณรงค์ต้านยาเสพติดในสถานศึกษา โดยใช้กิจกรรม Walk rally ฐานกิจกรรมบุหรี่ บรรยายให้ความรู้ในช่วงเช้า และเข้าฐานในช่วงบ่าย ซึ่งนักเรียนยังคงให้ความสนใจ และเรียนรู้ไปอย่างสนุกสนาน นำสติ๊กเกอร์สัตว์ต่าง ๆ มาทำเป็นที่คาดศรีษะนักเรียน ให้สามารถนำกลับบ้านไปได้

#โรงเรียนปลอดบุหรี่ #smokefreeschool #WNTD2022 #TobaccoExposed #NoTobacco #วันงดสูบบุหรี่โลก2565 #บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม