โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค

ข่าว/กิจกรรม 1 มิ.ย. 65 | เข้าชม: 747

กิจกรรมดีๆ ของโรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน​ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์​รณรงค์ให้ชุมชนภายนอก เพื่อ ลด​ ละเลิก​บุหรี่​