การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำ GenZPhetchabun

ข่าว/กิจกรรม 31 ก.ค. 63 | เข้าชม: 1,764

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำ GenZPhetchabun เพื่อโรงเรียน ชุมชน ปลอดบุหรี่ เมื่อวันที่ 25 -26 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนวังโป่งศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  โดยภายในงานเราจะเห็นการจัดฐานแสดงนวัตกรรมพัฒนาแกนนำเพื่อสร้างแกนนำในการดำเนินงานเพื่อชุมชนปลอดบุหรี่  แนวคิดการกระจายความรู้ความเข้าใจ  หรือที่เราเรียกว่า  “เครือข่ายดาวกระจายไร้ควัน”  โดยครูพิเชษฐ์  เกตุแก้ว โรงเรียนวังโป่งศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์   ด้วยแนวคิด “หากทุกๆ ที่ไร้ควันบุหรี่ ก็จะไม่มีใครสูบบุหรี่”

โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกว่า 41 แห่ง  นักเรียนกว่า 200 คน ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  กิจกรรมเรียนรู้ และแนวทางการดำเนินงานกับชมรม GenZ โรงเรียนต้นแบบดีเด่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ อาท โรงเรียนวังโป่งศึกษา  โรงเรียนเพชรพิทยาคม  โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคา  โดยแบ่งเป็นฐาน อาทิ เกมบุหรี่ซ่อนพิษ  เกมบิงโก เกมบันไดงู  เกมท้ายภาพปริศนา ฐานให้ความรู้ ความเข้าใจถึงพิษภัยของบุหรี่ สถานที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย