สื่อระยองเดินหน้ารณรงค์ ‘วัดปลอดบุหรี่’ มุ่งส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ฆราวาส

น่าเอาอย่าง 24 มิ.ย. 67 | เข้าชม: 81

สมาคมวิทยุกระจายเสียงระยองและสื่อมวลชน รณรงค์ขับเคลื่อนโครงการ 'วัดในจังหวัดระยองปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า' มุ่งส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ฆราวาส นักท่องเที่ยวที่มาทำบุญ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 มิ.ย. ที่ห้องเกาะแก้ว ศูนย์การเรียนรู้ไออาร์พีซี ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง นพ.วันชัย นนทกิจไพศาล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการขับเคลื่อนโครงการ ‘วัดในจังหวัดระยองปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า’ โดยมีนายภิภพ เมืองศรี หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง นายสุรสิทธิ์ ทุมมานนท์ ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดระยอง นายมาโนช สนองสุข ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ข่าวระยอง นายอัครชัย เดชมูล นายกสมาคมวิทยุกระจายเสียงระยองและสื่อมวลชน/ผู้แทนมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในส่วนของจังหวัดระยอง และสื่อมวลชนจังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมวิทยุกระจายเสียงระยอง และคณะสงฆ์จังหวัดระยอง ภายในงานมีการบรรยายเรื่องพิษภัย สถานการณ์ กฎหมายการควบคุมบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ในที่ประชุมยังแจกสติกเกอร์รณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ในเคหะสถานพื้นที่วัด ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนถูกดำเนินคดี ซึ่งผิด พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ยังให้ตระหนักถึงโทษพิษภัยที่จะได้รับจากการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า

นายอัครชัย เปิดเผยว่า ทางสมาคมฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับพระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง เพื่อทำโครงการ วัดในจังหวัดระยองปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งให้สื่อมวลชนเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายโครงการวัดเขตปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เช่น ปิดป้ายและประชาสัมพันธ์ให้วัดเป็นที่ปลอดบุหรี่ฯ เฝ้าระวังไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในวัด ประชาสัมพันธ์ให้วัดเป็นที่ปลอดบุหรี่ฯ และไม่มีการสูบบุหรี่ในงานเลี้ยงในวัดอย่างทั่วถึง ซึ่ง จ.ระยอง มีวัดและที่พักสงฆ์ 276 วัด มีพระสงฆ์ จำนวน 900 รูป ยังมีอัตราการสูบบุหรี่ในพระสูงอยู่ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ ฆราวาส ปชช. ตลอดจนนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาทำบุญ เที่ยวชมวัดทุกวัดใน จ.ระยอง ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และปลอดภัยจากควันบุหรี่ ทางสมาคมวิทยุกระจายเสียงระยอง จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นมา ซึ่งเป็นสถานที่พัฒนาจิตใจ สังคม ประเพณี วัฒนธรรม เพื่อสุขภาพที่ดีของ ปชช. ครอบครัว และชุมชนด้วย รวมถึงการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 อย่างเคร่งครัด จะช่วยสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับ ปชช. และช่วยให้พระที่สูบบุหรี่ได้เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ เพื่อสุขภาพและต้นแบบที่ดีต่อไป

 

ติดตามได้ที่ : https://www.dailynews.co.th