สพม.เพชรบูรณ์ จัดมหกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ รวมพลคนเพชรบูรณ์ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

น่าเอาอย่าง 2 พ.ค. 66 | เข้าชม: 1,412

ที่ห้องประชุมปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า แอลกอฮอล์ และสุขภาวะต้นแบบยั่งยืน และรวมพลคนเพชรบูรณ์ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า โดยมีนายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการ และผู้แทนผู้อำนวยการ คณะครู อาจารย์ โรงเรียนในสังกัด สพม.เพชรบูรณ์ และ สพป.พช. 1-3 เครือข่ายครูโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบจังหวัดเพชรบูรณ์ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ในปี 2564 อัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยล่าสุดของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่ากับ ร้อยละ 17.4 มีจำนวนผู้สูบบุหรี่เท่ากับ 9.9 ล้านคน มีปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าขยายวงกว้างไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มเด็กและเยาวชน และเริ่มมีการสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันอย่างเปิดเผย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ จึงได้จัดงานมหกรรม โรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ รวมพล “คนเพชรบูรณ์ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” ขึ้นเพื่อเชิญชวนชาวเพชรบูรณ์ ทุกภาคส่วน ร่วมกันสื่อสาร และแสดงเจตจำนงในการร่วมกันปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของคนเพชรบูรณ์ ให้ปลอดพ้นจากการเสพติดบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงเพื่อสื่อสารให้ภาคีเครือข่ายด้านการควบคุมยาสูบ ให้มีความรู้และเข้าใจอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าและกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้มีการร่วม ประกาศเจตนารมณ์ คนเพชรบูรณ์ไม่เอาบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจัดบูทนิทรรศการผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่ การมอบรางวัล ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่ดีเด่นระดับจังหวัดศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบระดับประเทศ รางวัลชมรม Gen Z ดีเด่นระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ รางวัลชมรม Gen Z ต้นแบบดีเด่น ประจำปี 2565 รางวัลชมรม Gen Z ต้นแบบยอดเยี่ยมประจำปี 2565 และมอบเกียรติบัตรโรงเรียนปลอดบุหรี่แอลกอฮอล์ ระดับเงิน ทอง และเพชร พร้อมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้า ประเด็นท้าทาย การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า แอลกอฮอล์ และสุขภาวะ ในจังหวัดเพชรบูรณ์

 

https://www.5forcenews.com/?p=337099&fbclid=IwAR03e8VHJiST037XRRM1l5-6l-z3UWWrC76VlzZFzwDfmrSyu3IctLvTvnU