เลิกบุหรี่ก่อนอายุ 35 ช่วยลดความเสี่ยงเสียชีวิตได้เท่า “คนไม่สูบบุหรี่”

น่าเอาอย่าง 3 พ.ย. 65 | เข้าชม: 1,431

งานวิจัยครั้งใหญ่ในสหรัฐฯ พบหลักฐานบ่งชี้ว่า การเลิกสูบบุหรี่ก่อนอายุ 35 ปี จะช่วยลดความเสี่ยงเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และมีอายุยืนยาวใกล้เคียงกับคนที่ไม่สูบบุหรี่

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ JAMA Network Open พบว่า การเลิกสูบบุหรี่หลังจากอายุเกิน 35 ปี ยังคงส่งผลดีต่อสุขภาพ แต่จะมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าผู้ที่หยุดสูบบุหรี่ก่อนอายุ 35 ปี

ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ตอนอายุ 35-44 ปี จะมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าคนไม่สูบบุหรี่ 21% ขณะที่คนเลิกสูบบุหรี่ตอนอายุ 45-54 มีความเสี่ยงสูงขึ้นถึง 47% เมื่อเทียบกับคนไม่สูบบุหรี่

ทีมนักวิจัยระบุว่า กลุ่มผู้เข้าร่วมการศึกษาชายและหญิงจากเชื้อชาติต่าง ๆ ที่ยังสูบบุหรี่อยู่มีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตจากทุกสาเหตุสูงกว่าคนไม่สูบบุหรี่อย่างน้อย 2 เท่า และการเลิกสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุยังน้อยจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้มาก

วัยเลิกบุหรี่ที่เหมาะสม

งานวิจัยชิ้นนี้ ศึกษาข้อมูลจากการสำรวจสัมภาษณ์ด้านสุขภาพแห่งชาติสหรัฐฯ (National Health Interview Survey) โดยวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใหญ่กว่า 550,000 คน อายุระหว่าง 25-84 ปี ที่ตอบแบบสอบถามระหว่างเดือน ม.ค. 1997 ถึงเดือน ธ.ค. 2018 คนกลุ่มตัวอย่างนี้รวมถึงคนที่ยังสูบบุหรี่อยู่ คนที่เลิกบุหรี่แล้ว และ “คนไม่สูบบุหรี่” ซึ่งหมายถึงคนที่สูบบุหรี่น้อยกว่า 100 มวนในชีวิต

ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่าง 75,000 คน เสียชีวิตภายในปี 2019 โดยคนสูบบุหรี่มีอัตราการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุสูงกว่าคนไม่สูบบุหรี่มากอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งอัตราการเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการสูบบุหรี่โดยตรงเช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคปอด

ทีมนักวิจัยระบุว่า การเลิกสูบบุหรี่ก่อนอายุ 45 ปี จะช่วยลดความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ถึง 90% และผู้ที่เลิกบุหรี่ก่อนอายุ 35 ปี มีอัตราการเสียชีวิตใกล้เคียงกับคนไม่สูบบุหรี่

จอห์น พี เพียซ ศาสตราจารย์กิตติคุณจากคณะแพทยศาสตร์และสาธารณสุขมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตซานดิเอโก ระบุในบทวิจารณ์งานวิจัยชิ้นนี้ว่า นี่ถือเป็นงานวิจัยครั้งใหญ่ชิ้นที่ 3 ที่บ่งชี้ว่า 35 ปีอาจเป็นอายุที่เหมาะสมในการเลิกบุหรี่ โดยเฉพาะสำหรับคนที่เริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุยังน้อย

ศ.เพียซ เขียนว่า “เป็นที่รู้กันมานานแล้วว่ายิ่งเลิกสูบบุหรี่ได้เร็วเท่าใด ก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น…อย่างไรก็ตามปัจจุบันอาจบ่งชี้ได้เจาะจงยิ่งขึ้นว่าควรเลิกสูบบุหรี่ตอนอายุเท่าใด”

 

https://www.prachachat.net/bbc-thai/news-1098847

ข่าว BBCไทย ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ เป็นความร่วมมือของสององค์กรข่าว