งานกฐินปลอดบุหรี่

น่าเอาอย่าง 3 พ.ย. 65 | เข้าชม: 1,383
#งานกฐินปลอดบุหรี่ ณ วัดบ้านมะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เพื่อสร้างชุมชนเข็มแข็ง สร้างทัศนคติที่ดีต่อชุมชน สอดแทรกกิจกรรมงานบุญ งานกฐินปลอดบุหรี่ ทำโรงทานน้ำส้ม และให้ความรู้ผู้มาร่วมทำบุญงานกฐินปลอดบุหรี่ ไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะควันบุหรี่ไม่รบกวนผู้อื่น รณรงค์และให้ความรู้ ตาม พ.ร.บ.การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 แจกสติกเกอร์บ้านปลอดบุหรี่ ห้ามสูบบุหรี่ คู่มือการเลิกสูบบุหรี่ รณรงค์ไม่ให้ขายบุหรี่กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

สุขใจถ้วนหน้า

 

กฐินบุญก็เปี่ยมบุญ
#อิ่มทั้งบุญ อิ่มทั้งงาน ขอบคุณที่ไม่สูบบุหรี่
(วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565)