กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

น่าเอาอย่าง 1 มิ.ย. 65 | เข้าชม: 1,933

วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ 2531 โดยองค์กรอนามัยโลกเพื่อให้ เห็นอันตรายของบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพ โทษของบุหรี่และกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ

องค์การอนามัยโลก เชิญชวนปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากภัยยาสูบ บุหรี่สร้างความเสียหาย 3.5 แสนล้านบาทต่อปี เทียบเท่า ร้อยละ 2.1 ของ GDP นักสูบทิ้งก้นบุหรี่ทั่วโลก 4.5 ล้านล้านชิ้น ถูกทิ้งที่ไทย 2.5 พันล้านชิ้น ใช้เวลาย่อยอสลายนับ 10 ปี นอกจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดำเนินโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ เอาผิดกับผู้ที่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่และทิ้งก้นกรองบุหรี่ไม่เป็นที่เป็นทางอีกด้วย

สำหรับในนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2565 คือ

“บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม” เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ

 

#NoSmoking #บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม