#ทางหนีไฟ

น่าเอาอย่าง 22 ก.ย. 63 | เข้าชม: 2,327

ได้โปรดอย่าสูบบุหรี่ ทางหนีไฟมักเป็นที่อากาศไม่ถ่ายเท ทำให้ละอองพิษของบุหรี่ตกค้างได้เป็นเวลานาน อาจส่งผลอันตรายต่อบุคคลอื่นได้ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 5,000 บาท

ดีที่สุด คือ หยุดสูบ เลิกบุหรี่ โทร. ฟรี 1600

#ควันบุหรี่เดินทางได้ไกลกว่าที่คิด #ดีที่สุดคือหยุดสูบ #สสส