บุหรี่ไฟฟ้ามี “ฟอร์มาลดีไฮด์” ที่เป็นสารก่อมะเร็ง

สื่อรณรงค์แนะนำ 18 มิ.ย. 67
รหัส: clip : ฟอร์มาลดีไฮด์ | เข้าชม: 278
ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) ในไอบุหรี่ไฟฟ้า เกิดจากสารโพรพิลีนไกลคอล (Propylene Glycol) และ กลีเซอรีน (Glycerin) ที่ใช้เป็นตัวละลายในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ถูกกับความร้อนที่ทำให้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ากลายเป็นไอระเหย เกิดสารฟอร์มาลดีไฮด์ ซึ่งเป็นสารที่ใช้ดองศพขึ้น
 
สถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ (International Agency for Research on Cancer : IARC) จัดให้ ฟอร์มาลดีไฮด์ เป็นสารก่อมะเร็งกรุ๊ป 1 (กรุ๊ปที่ร้ายแรงที่สุด) การทดลองให้หนู 40 ตัวได้รับไอระเหยบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเวลา 54 สัปดาห์ พบว่าหนู 9 ตัวเป็นมะเร็งปอด