ชุดที่ 2 จับเท็จ ไล่ทัน ข้ออ้างและคำลวงเรื่อง บุหรี่ไฟฟ้า

คลังสื่อเก่า 8 มี.ค. 66
รหัส: F: 2 8_3_2566 | เข้าชม: 1,409

ชุดที่ 2 จับเท็จ ไล่ทัน ข้ออ้างและคำลวงเรื่อง บุหรี่ไฟฟ้า

https://drive.google.com/file/d/1nxKy-vh5LE2sQ89vMSS-u4e3ZZfDLKH8/view?usp=sharing