ชุดข้อมูล เมื่อการห้าม คือ นโยบายดีที่สุด...

สื่อรณรงค์แนะนำ 1 ก.ย. 65
รหัส: F 1_9_2565 | เข้าชม: 844

ชุดข้อมูล เมื่อการห้าม คือ นโยบายดีที่สุด เหตุผลที่ประเทศที่มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางต้อง

ห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า และ HTPs เพื่อแก้ปัญหายาสูบอย่างแท้จริง