info : ตลับบุหรี่ไฟฟ้า และแบตเตอรี่ เป็นขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้

สื่อรณรงค์แนะนำ 1 มิ.ย. 65
รหัส: info 28_05_2565 | เข้าชม: 1,341

info : ตลับบุหรี่ไฟฟ้า และแบตเตอรี่
เป็นขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้