โปสเตอร์ อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าต่ออวัยวะต่างๆ

สื่อรณรงค์สุขภาพกับบุหรี่ / ทั่วไป 28 เม.ย. 65
รหัส: P4 28_04_2565 | เข้าชม: 4,764

โปสเตอร์ อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าต่ออวัยวะต่างๆ

ขนาด 15 * 20 นิ้ว