คลิปปอดอักเสบรุนแรงเพราะ บุหรี่ไฟฟ้า

สื่อรณรงค์แนะนำ 31 มี.ค. 65
รหัส: clip : 31_03_2565 | เข้าชม: 1,355

คลิปปอดอักเสบรุนแรงเพราะ บุหรี่ไฟฟ้า

นายแพทย์ธนีย์ ธนียวัน
อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอด วิกฤตบำบัด และการปลูกถ่ายปอด
(Pulmonary and Critical Care Medicine/ Lung Transplant)
ทำงานอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา