คลิป ค่าของแผ่นดิน Pride and Dignity of Thais

สื่อรณรงค์แนะนำ 17 มี.ค. 65
รหัส: clip : 16_03_2565 | เข้าชม: 852

คลิป  ค่าของแผ่นดิน Pride and Dignity of Thais 

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุข ประเภทหน่วยงานจากคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการ "ค่าของแผ่นดิน" สำนักนายกรัฐมนตรี