คลิป 6 : บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีการเผาไหม้ปลอดภัยจริงหรือ ?

สื่อทีวี / คลิปวิดีโอ 14 ม.ค. 65
รหัส: clip 6 : 14_01_2565 | เข้าชม: 1,075

คลิป : บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีการเผาไหม้ปลอดภัยจริงหรือ?

น.พ.วินัย  โบเวจา