คลิป : 19_07_2564

สื่อรณรงค์สุขภาพกับบุหรี่ / ทั่วไป 19 ก.ค. 64
รหัส: clip : คุยประเด็นวัคซีนโควิด-19 | เข้าชม: 2,404

คุยประเด็นวัคซีนโควิด-19 กับ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่