แผ่นพับ การสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า เป็นโรคเบาหวาน

สื่อรณรงค์แนะนำ 5 พ.ค. 63
รหัส: L 05-05-2563 | เข้าชม: 5,432

แผ่นพับ ข้อมูลต้องรู้ การสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า เป็นของแสลงคนเป็นโรคเบาหวาน