แผ่นพับ การสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า เป็นโรคความดันโลหิตสูง

สื่อรณรงค์แนะนำ 30 เม.ย. 63
รหัส: L30_04_2563 | เข้าชม: 5,311

แผ่นพับ ข้อมูลต้องรู้ การสูบบุหรี่ / บุหรี่ไฟฟ้าเป็นของต้องห้ามคนเป็นโรคความดันโลหิตสูง