ชุดข้อมูล วันงดสูบบุหรี่โลก ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง

ชุดข้อมูล 30 เม.ย. 63
รหัส: WNTD 2563 | เข้าชม: 2,491

ชุดข้อมูล วันงดสูบบุหรี่โลก  ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง

WNTD 2563

ดาวโหลด file

https://drive.google.com/open?id=1y1dw2b5o8AJZdqxirK2AYCfntD_h7VNb