เมื่อเด็กไทยหายใจควันบุหรี่เข้าไป...

สื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ 8 ม.ค. 62
รหัส: คลิป Keep The Child Dream | เข้าชม: 2,210

เมื่อเด็กไทยหายใจควันบุหรี่เข้าไป...
สารพิษจากควันบุหรี่ทำให้ผิวทางเดินหายใจอักเสบ ทำให้เกิดการติดเชื้อ