สปอตรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ ภาษากะเหรี่ยง

สื่อวิทยุ / สื่อคลิปเสียง 9 ก.ย. 57
รหัส: 08-09-2557-444 | เข้าชม: 3,025

สปอตรณรงค์เลิกสูบบุหรี่  ภาษากะเหรี่ยง

 

 

Download

ซาวน์เปิด.....................................

คนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ ปีละ 50,710 คน

คิดเป็นวันละ 139 คน

ชั่วโมงละ 5.8 คน

นั่นหมายถึง คนไทย เสียชีวิต 1 คน ทุก 10 นาที

บุหรี่: ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด

 

องค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ จึงกำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก

บุหรี่: ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด /การเพิ่มราคาบุหรี่ เป็นอีกวิธีลดการบริโภค และป้องกันเด็กและเยาวชนเข้าถึงบุหรี่

ด้วยความปรารถนาดีจาก มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ซาวน์ปิด..............................................