ถอดบทเรียนโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ (เล่ม ุ6) ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คลังสื่อเก่า 5 พ.ค. 57
รหัส: 14-02-0334 | เข้าชม: 5,114

 ถอดบทเรียนโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ (เล่ม ุ6) ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ถอดบทเรียนโครงการนำร่องบูรณาการ โรงพยาบาล โรงเรียน สถานีตำรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลอดบุหรี่ ต้นแบบในการแก้ปัญหาบุหรี่และสุขภาพในชุมชน พ.ศ.2553-2554

ดาวน์โหลดสื่อเผยแพร่รูปแบบอื่น

 [PDF | 162 หน้า | 66MB]