บาปกรรมคงตามทันสักวัน

คอลัมน์ความคิด 4 มิ.ย. 67 | เข้าชม: 35
“มีรัฐมนตรี (ในรัฐบาลชุดก่อน) ออกมาสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเปิดเผย ทั้งที่บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมาย ห้ามนำเข้าและห้ามจำหน่าย… เจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่สนใจจับกุม แบ่งความร่ำรวยบนความหายนะของชาติและเยาวชน ทั้งที่เป็นลูกหลานตัวเอง บาปกรรมคงตามทันสักวัน“
“ลมเปลี่ยนทิศ”
 
 
 
*หมายเหตุ อดีตรัฐมนตรีที่สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเปิดเผย มีชื่อที่จะร่วมเดินทางกับคณะดูงาน โรงงานผลิตบุหรี่ไฟฟ้าที่ประเทศจีน ปลายเดือนมิถุนายนนี้ ที่มีจำนวนถึง 25 คน (มากจนเหลือเชื่อ!) ของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาบุหรี่ไฟฟ้า สภาผู้แทนราษฎร แสดงถึงความมุ่งมั่นสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้า
 
 
 
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
1 มิถุนายน 2567