ร่วมหารือแนวทางในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า

คอลัมน์ความคิด 10 พ.ค. 67 | เข้าชม: 120

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ร่วมด้วย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ พร้อมกับผู้แทนเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เข้าพบท่าน พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อร่วมหารือแนวทางในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า

โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ รับดำเนินการในการที่จะร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกัน ควบคุมและ ปราบปราม กับผู้ขาย ผู้จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ยังร่วมกันหารือในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการที่จะให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัด นำหลักสูตรการเรียนการสอน หรือกิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า ในทุกชั้นปีการศึกษา และขับเคลื่อนตาม 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า

อ้างอิง : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่