เป็นแค่ข้ออ้าง และคำลวงของบริษัทบุหรี่เท่านั้น !!! .

คอลัมน์ความคิด 7 ก.ย. 66 | เข้าชม: 512

ข้อเท็จจริง : ข้ออ้างนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุน