บุหรี่ แอลกอฮอล์ เหตุตายอันดับ 1 - 2 ชายไทย

คอลัมน์ความคิด 21 ส.ค. 66 | เข้าชม: 580

บุหรี่ แอลกอฮอล์ เหตุตายอันดับ 1 - 2 ชายไทย
.
เพิ่งได้มีโอกาสอ่าน 3 สาเหตุหลัก ของการเจ็บป่วย และตายก่อนเวลา ชายไทย คือ การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และภาวะน้ำตาลในเลือดสูง
.
ขณะที่หญิงไทย เป็น น้ำตาลในเลือดสูง น้ำหนักเกิน/โรคอ้วน ความดันสูง
.
บุหรี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด ”ภาระโรค” อันดับที่ 1 ของชายไทย คิดเป็น 16.4% ของภาระโรคของชายไทยทั้งหมด
.
“ภาระโรค” หมายถึง จำนวนปีที่เสียไปจากการตายก่อนเวลา บวกกับ จำนวนปีที่เจ็บป่วย จนสูญเสียสุขภาวะ
.
พูดให้เข้าใจง่ายขึ้นคือ 16.4% หรือ 1 ใน 6 ของเวลาชีวิตชายไทย สูญเสียไปจากการเจ็บป่วยและตายก่อนเวลาจากการสูบบุหรี่
.
ขณะที่ 14% ของเวลาชีวิตของชายไทย สูญเสียไปจากการดื่มแอลกอฮอล์ 12.8% จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูง รวมกันแล้ว 30.4% หรือเกือบ 1 ใน 3 ของภาระโรคในชายไทย เป็นผลมาจากการสูบบุหรี่ และดื่มสุรา
.
การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ทำให้เกิด #โรคมะเร็ง #โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคปอดเรื้อรัง และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
.
การศึกษา ”ภาระโรค” ทำกันทั่วโลก เพื่อให้สังคม รัฐบาลวางแนวทางแก้ปัญหา ทั้งการรณรงค์และผ่านการกำหนดนโยบายสาธารณะ
ทั้งบุหรี่ และสุรา เป็นสิ่งเสพติดให้โทษ ที่พฤติกรรมการสูบ ดื่ม เกิดขึ้นขณะเป็นวัยรุ่น และเกิดการเสพต่อเนื่อง กระจุกตัวในประชากรที่ยากจน และได้รับการศึกษาน้อย
.
ตั้งแต่ที่มีการสำรวจมา การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ของภาระโรคของชายไทยมาโดยตลอด
.
คำถามคือ สังคมไทย โดยเฉพาะผู้บริหารประเทศ ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันความสูญเสียที่เกิดจากสินค้าบุหรี่ และสุรา สมกับขนาดของปัญหาที่มีหรือไม่
.
.
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
20 สิงหาคม 2566

 


รายงานภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทย พ.ศ. 2562
https://shorturl.asia/4UcSH
.
#มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
#ASHThailand