การสูบบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงเป็น #มะเร็งปอด เหมือนการสูบบุหรี่ธรรมดา

คอลัมน์ความคิด 15 พ.ย. 65 | เข้าชม: 3,701

ศาสตราจารย์ Syahruddin แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอินโดนีเซียออกข่าวว่า “การสูบบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงเป็น #มะเร็งปอด เหมือนการสูบบุหรี่ธรรมดา


ผมมีความเชื่อเหมือนกับศาสตราจารย์ท่านนี้ ด้วยเหตุผล 4 ข้อดังนี้   

1. ไอบุหรี่ไฟฟ้ามีสารก่อมะเร็งหลายชนิด แม้จำนวนจะน้อยกว่าที่มีในบุหรี่ธรรมดา และยังมีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จำนวนมาก

2. งานวิจัยพบว่า ไอบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรหัสพันธุ์กรรม (ดีเอ็นเอ) ของเนื้อเยื่อสัตว์ทดลองและของคน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ในที่สุดนำไปสู่การเกิดมะเร็ง

3. มีรายงานการเกิดมะเร็งปอดในหนูทดลองที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าชัดเจน (หนู 9 จาก 40 ตัวเป็นมะเร็งปอด หลังได้รับไอบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเวลาหนึ่งปีเศษ)

4. มีรายงานทางระบาดวิทยาที่พบว่า คนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีอัตราการเกิดมะเร็งในอวัยวะต่างๆเพิ่มขึ้น อาทิ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งไทรอยด์

จึงอยากฝากถึงคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า ขอให้เลิกสูบ ยิ่งสูบนานจะยิ่งเลิกยากและยิ่งเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็ง ตามเหตุผล 4 ข้อที่กล่าวแล้ว

น้อง ๆ เด็กนักเรียนที่คิดจะไปลองสูบบุหรี่ไฟฟ้า ก็อย่าดีกว่านะครับ

ศ.นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ 14 พฤศจิกายน 2565