ใครจะไปคิดว่าบุหรี่มวนเล็ก ๆ จะมีส่วนในการเพิ่มขยะให้แก่โลกได้

คอลัมน์ความคิด 15 มิ.ย. 65 | เข้าชม: 1,241
ใครจะไปคิดว่าบุหรี่มวนเล็ก ๆ จะมีส่วนในการเพิ่มขยะให้แก่โลกได้ ในแต่ละปีมีขยะที่เกิดจากบุหรี่ทั่วโลก ตั้งแต่การผลิต จำหน่าย จนถึงการบริโภค กว่า 25 ล้านเมตริกตันบุหรี่ที่ผลิตจากโรงงานเกือบทั้งหมดมีตัวกรองที่ทำมาจากเส้นใยเซลลูโลสอะซิเตท ยากต่อการย่อยสลาย และเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อมอีกปัญหาที่สำคัญมาก ๆ คือการทิ้งก้นบุหรี่ปะปนไปกับธรรมชาติ จากการสำรวจการทิ้งขยะพบว่า 65% ของผู้สูบบุหรี่ ทิ้งก้นบุหรี่อย่างไม่เหมาะสม เช่น บนทางเท้า และพบมากบนชายหาด ซึ่งแต่ละปีมีขยะก้นบุหรี่ 4.5 ล้านล้านมวน ถูกทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมก้นกรองบุหรี่ต้องใช้เวลากว่า 10 ปีในการย่อยสลาย นานพอให้นิโคตินและสารเคมีต่าง ๆ ปนเปื้อนเข้าระบบนิเวศโดยรอบ
ในบุหรี่ 1 มวนมีสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด ในจำนวนนี้เป็นสารก่อมะเร็งถึง 70 ชนิด สารเคมีเหล่านี้ทำให้น้ำทะเลและน้ำสะอาดมีพิษ และยังเป็นพิษต่อจุลินทรีย์และสัตว์ทะเลขนาดเล็ก ส่วนสัตว์ขนาดใหญ่ก็มักจะได้รับผลกระทบจากการกินขยะประเภทนี้และอุดตันทางเดินหายใจ ทางเดินอาหารบุหรี่ถึงจะเป็นขยะชิ้นเล็ก แต่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญขยะเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสัตว์โลกเป็นอย่างมาก
ที่มา : Q&A World No Tobacco Day 2022, WHO
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
#บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม #วัดงดสูบบุหรี่โลก2565