บทเรียนเครื่องกรองแอร์ตันจากสูบบุหรี่ไฟฟ้า

อันตรายจากบุหรี่ 5 ก.ค. 67 | เข้าชม: 96

เตือนสติ ทำไมเราจึงต้องถนอม “ปอด” ของเราให้ดีที่สุด

ปอดเป็นหนึ่งในอวัยวะที่สำคัญที่สุดของคนเรา เป็นอวัยวะภายในหนึ่งเดียวของร่างกาย ที่ติดต่อกับสิ่งแวดล้อมภายนอกตลอดเวลา ไม่ว่าตื่นหรือหลับนอน ผ่านการหายใจ

ทางเดินหายใจและปอด เป็นช่องทางที่เชื้อโรค สารพิษ สารก่อมะเร็งและสิ่งแปลกปลอมในอากาศอื่น ๆ เข้าสู่ร่างกายผ่านการหายใจตลอดเวลา

แม้ปอดจะมีถุงลมเล็ก ๆ ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนนำก๊าซออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย ถึง 300 ล้านถุงลม
แต่ทุก ๆ ถุงลม ที่ถูกทำลายโดยสารพิษจากควันบุหรี่ ไอบุหรี่ไฟฟ้า หรือมลพิษอากาศอื่น ๆ เสียแล้วเสียเลย ไม่มีอะไรที่จะทำให้ถุงลมที่เสียหายไปแล้ว กลับคืนสภาพเดิมได้ ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือยาวิเศษใด ๆ

การเสพติดบุหรี่มวน บุหรี่ไฟฟ้า ทำให้คนสูบต้องสูบทุกวัน ไม่สามารถเว้นแม้แต่วันเดียว ปอดจึงได้รับสารพิษที่ทำลายเนื้อปอดทุก ๆ วัน
เมื่อถุงลมปอดและหลอดลมขนาดเล็กถูกทำลายไปถึงระดับหนึ่ง ความสามารถในการรับออกซิเจนจะลดลง ทำให้เหนื่อยง่ายเวลาทำอะไรที่ต้องออกแรงหรือออกกำลังกาย

สารเคมีพิษในควันบุหรี่และไอบุหรี่ไฟฟ้า นอกจากทำลายเนื้อปอดแล้ว ยังทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเชื้อโรคของทางเดินหายใจมีประสิทธิภาพลดลงด้วย คนที่สูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า จึงติดเชื้อโรคทุกชนิดง่ายและรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส วัณโรคหรือเชื้อโรคชนิดอื่น ๆ

ที่เล่ามาทั้งหมด เพื่อให้ท่านผู้อ่านเข้าใจว่า ทำไมเราจึงต้องถนอมปอดของเรา ไม่ให้อะไรที่เราหลีกเลี่ยงได้ มาทำลายปอดของเรา และสำหรับปอดคนเรา สิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงเพื่อถนอมปอด คือ การสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า หรือยาสูบทุกชนิด

แอร์ตันจากสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า เราตามช่างแอร์มาล้างได้
แต่ปอดเราล้างไม่ได้ครับ

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
5 กรกฎาคม 2567

https://health.kapook.com/view282277.html