คำถาม : เด็กและวัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า มีโอกาสมากน้อยเพียงใด ที่จะหันไปใช้ยาเสพติดที่รุนแรงกว่า

อันตรายจากบุหรี่ 23 พ.ค. 67 | เข้าชม: 229

วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าที่สำรวจในอเมริกา มีการใช้ยาเสพติดตัวอื่นเพิ่มขึ้น ทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย

 

การสำรวจในประเทศไทยที่วิเคราะห์ข้อมูลปี พ.ศ.2562 ในนักเรียน ม.3 ถึง ม.5 จำนวน 6 พันกว่าคน พบว่า ในนักเรียนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า 72% มีการใช้สิ่งเสพติดอื่น ๆ เช่น ดื่มสุรา สูบบุหรี่มวน กัญชา และมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า

การสำรวจโดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ในเด็กไทย 300 คนที่ทำผิดคดียาเสพติด 95% สูบบุหรี่มวน และ 79% สูบบุหรี่ไฟฟ้า ส่วนใหญ่เริ่มสูบบุหรี่มวน บุหรี่ไฟฟ้ามาก่อน

Nicotine ในเด็กและวัยรุ่นมี Brain priming effect คือสมองที่กำลังพัฒนา นิโคตินจะทำให้สมอง เกิดความพร้อมที่จะรับยาเสพติดตัวอื่น ๆ (Gateway drug) ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้า ก็มีนิโคติน สารเสพติดตัวเดียวกันกับที่มีในบุหรี่มวน  

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  
21 พฤษภาคม 2567

อ้างอิง :
1) NIH study examines nicotine as a gateway drug | https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-stud...