โปรดอย่าหาผลประโยชน์จากบุหรี่ไฟฟ้า ที่ทำร้าย “สมองเด็กไทย”

อันตรายจากบุหรี่ 10 พ.ค. 67 | เข้าชม: 353

โปรดอย่าหาผลประโยชน์จากบุหรี่ไฟฟ้า ที่ทำร้าย “สมองเด็กไทย”
บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายต่อเด็กและเยาวชน มากกว่าบุหรี่มวน เพราะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า ทำอันตรายต่อสมองของเด็กที่กำลังพัฒนา ที่จะหยุดพัฒนาเมื่ออายุ 25 ปี

 

นิโคตินในบุหรี่มวนก็เป็นอันตรายต่อการพัฒนาของสมองเด็กและเยาวชนเช่นเดียวกัน แต่ที่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายต่อเด็กและเยาวชนมากกว่าบุหรี่มวน เพราะเด็กที่เริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้า อายุน้อยกว่า และได้รับนิโคตินจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากกว่า เพราะสูบง่าย สะดวก ไม่ระคายคอ และคนยังไม่รังเกียจเท่าบุหรี่มวน  ที่สำคัญบริษัทบุหรี่ไฟฟ้าพุ่งเป้าที่เด็กและเยาวชน ทั้งชายและหญิง นิโคติน ทำความเสียหายให้แก่สมองส่วนหน้า ของเด็กที่กำลังพัฒนา ซึ่งสมองส่วนหน้านี้ มีหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การตัดสินใจ การควบคุมอารามณ์ พฤติกรรมทางสังคม
 

งานวิจัยพบว่าเด็กที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า มีอาการซึมเศร้ามากกว่า เด็กที่ไม่สูบบุหรี่ 4-5 เท่า  ที่สำคัญ งานวิจัยยังพบว่า เด็กและวัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า มีอาการติดนิโคตินมากกว่าเด็กที่สูบบุหรี่มวน คือตื่นขึ้นมาต้องคว้าบุหรี่ไฟฟ้ามาสูบภายใน 5 นาทีถึง 1 ใน 4 เทียบกับ 1 ใน 8 ในเด็กที่สูบบุหรี่มวน ติดนิโคตินมากเท่าไร ก็จะยิ่งเลิกยากเท่านั้น
 

การสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กนักเรียน กระทบต่อการเรียนหนังสืออย่างแน่นอน อยากขึ้นมาต้องแอบหลบไปสูบ ถ้าหลบไปไม่ได้ ก็ไม่มีสมาธิที่จะเรียน เรารู้จากการติดบุหรี่มวนว่า เด็กยิ่งเริ่มสูบบุหรี่อายุน้อยเท่าไร จะยิ่งติดนิโคตินมาก ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะไปติดยาเสพติดอื่น และจะเป็นโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่มาก เพราะระยะเวลาที่สูบนาน ทำให้ได้รับสารพิษสะสมมาก
 

ซึ่งตอนนี้ก็มีแนวโน้มว่า บุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวน อันตรายไม่น่าจะแตกต่างกันในระยะยาว เมื่อวานนี้ ไปรับโล่รางวัลคุ้มครองผู้บริโภค จากสคบ เห็นด้วยกับผู้ใหญ่ที่ไปรับโล่ที่นั่งคุยด้วยกันที่ขอร้องว่า “ผู้ใหญ่ในสังคมไม่ว่าจะคิดทำอะไร ขอให้ยกเว้นเรื่องที่ทำแล้ว จะกระทบคุณภาพเด็กและเยาวชน ที่เป็นอนาคตของชาติได้ไหม ยกเว้นสักเรื่องได้ไหม”
 

จึงอยากบอกกรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎรที่พิจารณากฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าว่า ขอให้ท่านใช้เวลาที่จะปรึกษากันว่า ทำอย่างไรจึงจะช่วยกันปกป้องเด็กไทยจากบุหรี่ไฟฟ้า แทนที่พยายามจะให้ยกเลิกกฎหมายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า ตามที่บริษัทบุหรี่ต้องการ ถึงขนาดจะยกคณะไปดูงานโรงงานผลิตบุหรี่ไฟฟ้าในต่างประเทศ ที่เป็นเรื่องที่ตอบสังคมไม่ได้เลย

ศ.นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ
1 พฤษภาคม 2567

อ้างอิง : https://www.iwcenters.com/blog/the-real-risks-of-vaping

#มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
#คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
#ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า