ทำไมบุหรี่ไฟฟ้าทำให้ปอดพังเร็วกว่าบุหรี่ธรรมดา

อันตรายจากบุหรี่ 30 พ.ค. 66 | เข้าชม: 6,652
เป็นคำถามจากสื่อมวลชน หลังจากมีข่าวที่คนไข้หนุ่มปอดอักเสบรุนแรงออกมาเตือนสติสังคม
.
เพราะมีข่าวเนือง ๆ ที่ผู้ป่วยปอดอักเสบที่อาการหนัก รวมทั้งรายที่เสียชีวิต ส่วนใหญ่มีอายุน้อย ไม่เหมือนผู้ป่วยโรคปอดที่เกิดในคนสูบบุหรี่ธรรมดา ที่พบในคนอายุมาก
.
เป็นความจริง ที่ปกติคนที่สูบบุหรี่ธรรมดา ที่เริ่มสูบเฉลี่ยอายุ 17-18 ปี ส่วนใหญ่เริ่มเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเมื่ออายุ 35 ปี มะเร็งปอดอายุ 50 ปี และถุงลมปอดพอง อายุ 60 ปี คนที่ปอดอักเสบจากสูบ #บุหรี่ไฟฟ้า อายุจะน้อยกว่ามาก
 
.
มีงานวิจัย ที่อาจจะช่วยเราอธิบายความแตกต่างที่เกิดขึ้น
.
1. #ไอบุหรี่ไฟฟ้า มีสารเคมี ทั้งที่เหมือนและแตกต่างกับไอบุหรี่ไฟฟ้า และสารเคมีที่เหมือนกัน ความเข้มข้นก็แตกต่างกัน และมีสารเคมีอีกจำนวนมาก ที่ยังไม่รู้ว่ามีผลต่อปอดและร่างกายอย่างไรในระยะสั้น/ยาว
.
2. การศึกษาในห้องทดลองพบว่า การอักเสบต่อปอดที่เกิดจากการสูบบุหรี่ธรรมดา กับที่เกิดจากสูบบุหรี่ไฟฟ้า มีทั้งที่เหมือนกัน และที่แตกต่างกัน
.
#โรคปอด ที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ที่เหมือนกับการสูบบุหรี่ธรรมดา มีหลอดลมอักเสบ โรคหืด โรคถุงลมปอดพองระยะแรก ส่วนมะเร็งปอดพบแล้วในหนูทดลอง
.
โรคปอดในคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่แตกต่างจากที่พบในคนสูบบุหรี่ธรรมดา มีโรคปอดป็อบคอห์น โรคปอดอีวาลี่ โรคปอดแหก/แฟบในคนอายุน้อย และโรคปอดบวมที่เกิดจากการแพ้สารเคมีในบุหรี่ไฟฟ้า
.
นอกจากการเกิดโรคปอดที่พบในคนอายุน้อยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้ว
.
คนสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ โรคเส้นเลือดสมอง ก็พบในคนที่อายุน้อยกว่า ที่เกิดในคนสูบบุหรี่ธรรมดา
.
ในประเด็นที่เกี่ยวกับการเกิดมะเร็ง พบว่า การเปลี่ยนแปลงของรหัสพันธุกรรมที่อาจนำไปสู่การเกิดมะเร็งในอนาคต ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ธรรมดาและสูบบุหรี่ไฟฟ้า ก็มีทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน
.
ทำให้คาดการณ์กันว่า มะเร็งที่เกิดในคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า จะมีทั้งที่เหมือนและแตกต่างจากมะเร็ง 12 ชนิดที่เกิดในคนที่สูบบุหรี่ธรรมดา
.
บุหรี่ธรรมดาใช้เวลา 80 ปี กว่าที่นักวิทยาศาสตร์จะรู้ถึงโรคต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกิดจากการสูบบุหรี่
.
บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่งใช้กันมากเมื่อ 10 ปีมานี้ ระยะนี้จึงอยู่ใน ”ระยะฟักตัวของโรคต่าง ๆ” ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
.
หลายปีก่อน มีสปอตรณรงค์ เป็นการ์ตูนที่มีสัตว์หลากหลายชนิด ที่ออกมาเดินขบวนประท้วง ว่ากำลังมีการ “ใช้คน” เป็น ”สัตว์ทดลอง” ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า เป็นสปอตที่ออกแนวขำขัน แต่เตือนสติสังคม และคนสูบบุหรี่ไฟฟ้า และ “การทดลองอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าในคน” ยังคงดำเนินการต่อไป
.
ขณะที่ซีอีโอของบริษัทบุหรี่ที่ขายบุหรี่ไฟฟ้า ออกมาประกาศว่า พวกเขา จะไม่ยอมให้ลูก ๆ ของเขา เข้าไปเป็นคนทดลองถึง #อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า
.
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
20 พฤษภาคม 2566