นิโคตินเป็นสารอันตราย

อันตรายจากบุหรี่ 30 พ.ค. 66 | เข้าชม: 1,822
#นิโคตินเป็นสารอันตราย ที่พบอยู่ทั้งในบุหรี่ทุกชนิด รวมทั้ง #บุหรี่ไฟฟ้า โดยทำหน้าที่เป็นตัวชักนำให้เกิดอาการ #เสพติด
 
 
นิโคตินสามารถเข้าสู่สมองได้ภายในเวลาเพียง 7 วินาที เมื่อเข้าสู่ร่างกาย โดยทำให้ร่างกายหลั่งสารโดปามีน (DOPAMINE) เข้าสู่ระบบประสาท ทำให้เกิดภาวะการเสพติด และอาการถอนนิโคติน ซึ่งทำให้การเลิกบุหรี่เป็นไปได้ยาก
.
ยิ่งไปกว่านั้น #นิโคติน ยังเป็นสารที่ก่ออันตรายต่ออวัยวะต่าง ๆ ทั่วทั้งร่างกาย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมองของทารก เด็ก และเยาวชน ในส่วนที่ควบคุมเกี่ยวกับความจํา สติปัญญา และพฤติกรรม ส่งผลให้สมองมีความพร้อมที่จะติดยาเสพติดชนิดอื่น ๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
.ข้อมูลเพิ่มเติม : bit.ly/43m7T6R