เราอย่าเสี่ยงเป็น 1 ในหนูทดลองที่จะพิสูจน์ว่า การสูบ #บุหรี่ไฟฟ้า #พอต #พอตไฟฟ้า ทําให้เป็นมะเร็งในคน ดีกว่าไหม

อันตรายจากบุหรี่ 7 ก.พ. 66 | เข้าชม: 1,526

เราอย่าเสี่ยงเป็น 1 ในหนูทดลองที่จะพิสูจน์ว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าทําให้เป็นมะเร็งในคน ดีกว่าไหม สูบ #บุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงเป็น #มะเร็ง เพราะ...

1. #ไอบุหรี่ไฟฟ้า มี #สารก่อมะเร็ง / สารที่ทําให้เป็นมะเร็งได้ ที่มาของสารก่อมะเร็ง

• สารก่อมะเร็งที่เป็นสารอินทรีย์ระเหย เช่น เบนซิน เอทิลีนออกไซด์ อะโครลีน โพรพิลีนออกไซต์ และฟอร์มาดีไฮด์

• โลหะหนักที่หลุดลอยจากขดลวดที่ถูกทําให้ร้อนโดยแบตเตอรี่ เช่น นิกเกิล โครเมี่ยม อะลูมิเนียม ทองแดง ดีบุก เงิน และสังกะสี สารเหล่านี้เพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอด

• อนุมูลอิสระจํานวนมากที่เกิดจากสารเคมีในไอบุหรี่ไฟฟ้า ทําอันตรายต่อดีเอ็นเอ ทั้งระดับโมเลกุล และยีนส์ เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งและโรคอื่น ๆ

 

2. #งานวิจัย : สูบบุหรี่ไฟฟ้าทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทํางานของยีนส์ ที่จะนําไปสู่การเกิด #โรคมะเร็ง เหมือนการสูบบุหรี่ธรรมดาได้
.

3. เมื่องานวิจัยพบแล้วว่า หนูทดลองที่ได้รับ #ไอบุหรี่ไฟฟ้า 9 ใน 40 ตัว เป็น #มะเร็งปอด และ 22 ใน 40 ตัว เกิดการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุกระเพาะปัสสาวะที่เหมือนมะเร็งระยะแรก

 

 

อ้างอิง : https://onlinedegrees.unr.edu/.../does-vaping-cause-cancer/

 

อ้างอิง : Tommasl, et al, UMS. 2019 International Journal of Molecular Sciences ปีที่ 3 ฉบับที่ 20