ผู้สูบบุหรี่ที่หยุดสูบก่อนอายุ 35 ปี....

อันตรายจากบุหรี่ 15 พ.ย. 65 | เข้าชม: 1,440

LIVING: งานศึกษาชิ้นใหม่เผยว่า ผู้สูบบุหรี่ที่หยุดสูบก่อนอายุ 35 ปี มีอัตราการเสียชีวิตที่ต่ำ ใกล้เคียงกับผู้ที่ไม่เคยสูบบหรี่มาก่อน


งานศึกษาชิ้นใหม่ใช้ข้อมูลจำนวนมาก จากหน่วยงานสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ข้อมูลการเสียชีวิต พร้อมการสำรวจแบบสอบถามผู้คนกว่า 550,000 คน นับตั้งแต่ช่วงปี 1997 - 2018 รวมทั้งผู้คนที่สูบบุหรี่ เคยสูบบุหรี่ และผู้ไม่เคยสูบบุหรี่ ที่ติดตามมอนิเตอร์สุขภาพของประชาชนในสหรัฐอเมริกา
.
ผู้สูบบุหรี่ มีอัตราการเสียชีวิตโดยรวม และการเสียชีวตจากมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคปอดที่สูงกว่าผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ และข้อมูลที่สำคัญจากการศึกษาพบว่า ผู้ที่เลิกบุหรี่ก่อนอายุ 35 ปี มีอัตราการเสียชีวิตที่ต่ำกว่า และใกล้เคียงกับผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่
.
นอกจากนี้ การศึกษาชี้ว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้ที่เลิกบุหรี่ในช่วงอายุ 35 - 44 ปี สูงกว่าผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ 21% และผู้ที่เลิกบุหรี่ในช่วงอายุ 45 - 54 ปี มีอัตราการเสียชีวิตที่สูงกว่า 47%
.
ทีมผู้ทำการศึกษาหวังให้ข้อมูลจากการศึกษานี้ ช่วยกระตุ้นให้ผู้คนอายุน้อยตัดสินใจในการเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งชี้ว่ายิ่งเลิกเร็วก็ยิ่งดี และยังชี้ว่าการเลิกสูบบุหรี่ของผู้คนที่อายุมากกว่า 35 ปีก็ยังคงช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตได้เช่นกัน
.
งานศึกษา https://jamanetwork.com/.../jamane.../fullarticle/2797597...
.
ที่มา

https://www.livescience.com/quitting-smoking-by-35-lowers...

https://www.sciencealert.com/giant-us-study-identifies...