การหายใจเอาไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้า

อันตรายจากบุหรี่ 14 พ.ย. 62 | เข้าชม: 3,377

รายงานการรวบรวมผลจากงานวิจัย 89 ชิ้น ถึงผลกระทบของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด สรุปว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้า เพิ่มภาระโรคหัวใจ
และหลอดเล
ือด   หลักฐานขณะนี้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่ทางเลือกที่ไม่มีอันตราย สำหรับบุหรี่ธรรมดา หลักฐานที่มีล้วนเป็นสิ่งค้นพบระยะสั้น ยังไม่มีหลักฐาน
ระยะยาว ในภาพรวมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจจะเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงต่อสุขภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือด

 

 

ข้อมูลอ้างอิง : Cardiovascular risk of electronic cigarettes: a review of preclinical and clinical studies

https://academic.oup.com/view-large/figure/168527178/cvz256f1.tif?fbclid=IwAR1IAIEsBB9-g6QsC0XazBE03UnSjXFceIn1JGcWFngv6s4wrxRaIz4W9XE