ขอบคุณครับ... ที่ไม่สูบบุหรี่ใกล้เด็ก

ร่วมรณรงค์ในพื้นที่ต่างๆ 5 มี.ค. 57 | เข้าชม: 6,985

เพราะควันบุหรี่มีสารพิษมากมายที่เป็นอันตรายต่อเด็ก เมื่อพวกผมได้รับควันบุหรี่ที่ผู้ใหญ่สูบ เราจะเป็นหวัดเรื้อรังและป่วยบ่อย เนื่องจากอวัยวะต่างๆ ของเรายังบอบบาง

 

โรงเรียนจะได้อะไรจากการจัดเขตปลอดบุหรี่

  1.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ปราศจากมลพิษจากควันบุหรี่ สะอาด และมีความปลอดภัย
  2. ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
  3. สร้างภาพพจน์ที่ดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
  4. ผู้ปกครองมีความมั่นใจว่าเด็ก ๆ จะไม่ได้รับอันตรายจากสารพิษในควันบุหรี่
  5. โรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำของชุมชนในการรณรงค์
  6.  เกิดความภาคภูมิใจแก่คณะผู้บริหารและคณะครู
  7.  โรงเรียนเป็นแกนนำในการสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่