ผับบาร์ปลอดบุหรี่จุดเปลี่ยนเพื่อคุ้มครองสุขภาพ

ร่วมรณรงค์ในพื้นที่ต่างๆ 5 มี.ค. 57 | เข้าชม: 6,960

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ด้วยการกำหนดให้